top of page
TOIMISTO:
REKRYLUURI

Pääsimme mukaan suunnittelemaan Rekryluurin toimitiloja. Suunnitelmassa hyödynnettiin asiakkaan olemassa olevia kalusteita, etsittiin tarvittavat uudet kalusteet sekä luotiin yhtenäinen - yrityksen näköinen värimaailma.

Kuvat: Aare Visuals

bottom of page