TUNNELMALLINEN
RIVITALO

Tähän Pirkanmaalle nousseesta rivitalosta saimme tehdä visualisoinnit ennakkomarkkinoinnin tueksi.